InnoLeren,
samen innoveren,
samen leren

Het doel van het project CrossCare is het stimuleren, ondersteunen en versnellen van innovaties in de zorg. CrossCare heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties (product, dienst, concept) door het aanbieden van zorgproeftuinen en een fonds Interreg Vlaanderen-Nederland waarmee innovatieprojecten zijn ondersteund.

Een van de redenen waarom het programma CrossCare is opgezet in 2016 is de vaststelling dat Europa zeer veel (98%) Kleine en Middelgrote Organisaties (KMO)/MKB telt. Echter, van alle Europese fondsen stroomt slechts 4,4% door naar deze KMO’s. CrossCare focust zich daarom in eerste instantie op het financieel steunen van KMO’s. Naast financiële steun zorgt het sterke zorgnetwerk van CrossCare voor een proeftuin en een afzetmarkt in zowel Vlaanderen als Nederland.

Elk project dat start binnen CrossCare wordt ondersteund door minstens 1 Vlaamse en 1 Nederlandse proeftuin. Er zijn 7 zorgproeftuinen aangesloten bij CrossCare (4 Vlaamse; Happy Aging, LiCalab, InnovAge en POM en 3 Nederlandse; Slimmer Leven, Care Innovation Center en Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie) die allen beschikken over een uitgebreid netwerk in de zorg. Daarnaast beschikken ze over testpanels om ideeën te toetsen en bij te sturen op basis van gebruikersfeedback via bevragingen, co-creatie sessies of testen in levensechte omstandigheden.

Er zijn de afgelopen 4 jaar 179 enthousiaste gezondheids- en zorginnovaties geweest die zichzelf hebben aangemeld om deel te nemen aan het CrossCare programma. Hieruit zijn 24 zorginnovaties geselecteerd om deel te nemen en in samenwerking met de proeftuinen een stap verder te komen. Innovaties die deel hebben genomen aan het programma maken de zorg efficiënter waardoor we met minder mensen meer zorg kunnen verlenen en (zwaardere) zorg kunnen voorkomen. Hierdoor blijft de zorg langer bemensbaar en betaalbaar, wat gewenst is gezien de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen in het zorglandschap.

Ook neemt de slagingskans van deze innovaties toe door de eindgebruiker te betrekken in het proces. De behoefte van de eindgebruiker kan zo beter beantwoord worden.

Het programma CrossCare wordt op 2 februari 2021 afgerond met de organisatie van een eindevenement dat als thema heeft ‘InnoLeren: samen innoveren, samen leren’. De mooie resultaten zijn hiervoor in kaart gebracht en men komt op dit evenement samen om terug te blikken, te leren en successen te vieren.

Aanleiding magazine

CrossCare was een enorm succes. Het programma wordt nu afgerond en er wordt teruggeblikt op de succesverhalen en lessons learned die CrossCare te delen heeft. Andere ondernemers, maar ook de zorgprofessionals, zorgverzekeraars en patiënten kunnen hiervan leren.

Slechts 24 zorginnovaties van de aanmeldingen is toegelaten tot het CrossCare programma. Belangrijk hierbij was dat de innovatie veel potentie heeft op een goede toekomst en de achterban energie had om met deze innovatie aan de slag te gaan. Het was niet de bedoeling om een bepaald aantal nieuwe innovaties toe te voegen aan de kaart van Vlaanderen en/of Nederland, maar juist om te zorgen dat deze innovaties echt geïmplementeerd en opgeschaald gaan worden en niet sterven in kleinschaligheid.

De zorg is onbetaalbaar en onbemensbaar geworden, waardoor het een meerwaarde is om andere bedrijven en de buitenwereld te laten zien wat er is gebeurd binnen het CrossCare programma. In dit magazine worden daarom 11 goedgekeurde zorginnovaties uitgelicht die u een mooi beeld geven van de variatie en mogelijkheden die CrossCare de zorginnovaties geboden heeft. Het project CrossCare wordt afgerond, maar deze innovaties blijven de zorg verder helpen.

Overige geselecteerde
innovaties CrossCare

 • ARTHE
 • EmmaCOPD
 • Minze HomeFlow
 • Pactief Beweeg Zorgstoel
 • SenZYX
 • Shaken, not Spilled
 • TOMAS Care
 • ZAPP
 • ZIN-Check
 • Alma.care
 • LiZe
 • mOSArt
 • Icompanion.ms
 • INJECT-ID
 • Zelfmanagement voor mensen met COPD
 • Eatwell
 • Anders organiseren thuis- en verpleeghuiszorg
 • Valpreventie bij intramuraal wonende ouderen

Een zorgproeftuin of living lab maakt het mogelijk om een zorginnovatie te creëren en te toetsen samen met eindgebruikers. Deze setting zorgt dus voor aansluiting van nieuwe of verbeterde zorgconcepten, zorgdiensten, zorgprocessen en zorgproducten bij de behoeften van de zorgconsument en zorgprofessional. Op deze manier is de kans groter dat een zorginnovatie geïmplementeerd wordt in de maatschappij en succesvol op de markt komt. De feedback van de eindgebruiker wordt namelijk gebruikt voor de bijsturing en (door)ontwikkeling van het product.

In het CrossCare-programma vonden vijf waves plaats. In de eerste vier waves konden Vlaamse en Nederlandse ondernemers met een zorginnovatie zich aanmelden en heeft een jury bepaald welke goede innovaties door mochten. Vervolgens werden zij door zowel een Nederlandse als een Vlaamse proeftuin ondersteund. Deze proeftuinen hebben veelal contact gelegd met zorgorganisaties in de regio voor wie de innovatie mogelijk relevant kon zijn. Met professionals en/of cliënten/patiënten zijn vervolgens co-creatiesessies en live-testen uitgevoerd.