Overige innovaties uitgelicht

Overige innnovaties

ARTHE is een nieuw revalidatiehulpmiddel (elleboogorthese) voor mensen die herstellen van bijvoorbeeld een beroerte of CVA. Deze orthese moet het makkelijker maken voor patiënten om hun arm te bewegen.

De Pactief Beweeg Zorgstoel is een multifunctioneel hulpmiddel, die zowel thuis als in begeleid wonen kan worden toegepast. De stoel moet de kwaliteit van leven van mensen met dementie positief beïnvloeden door beweging te stimuleren.

TOMAS Care is een stoma-hulpmiddel, waarmee de stomadrager gegarandeerd lekvrij is en geen huidplak meer hoeft te gebruiken. 

LiZe is een Lithium Zelftest-methode met een blended care zorgmodule voor de GGZ-markt. Het is gericht op mensen met een bipolaire stoornis.

De innovatie VAX-ID omvat een injectieadapter voor intradermale injectie die voldoet aan de marktvoorwaarden op niveau van gebruiksgemak, accuraatheid, veiligheid en doelmatigheid. Belangrijk voordeel is dat er minder vaccin of medicijn nodig is.

Anders organiseren thuis- en verpleeghuiszorg

Het grote aanbod aan hulpmiddelen en diensten die het mogelijk maken voor senioren om lang zelfstandig thuis te blijven wonen ordenen en samenvoegen op één overzichtelijk en eenvoudig portaal. Zo blijft de regie bij de eindgebruiker. Dit project wordt door Slimmer Leven geleid.

Het project EmmaCOPD heeft als doel om patiënten met COPD te helpen hun aandoening beter te managen, de kwaliteit van hun leven te verhogen en hun levensduur te verlengen.

SenZYX is een smart-wearable die lage rugpijn, een veel voorkomende aandoening bij verzorgenden, preventief en curatief moet helpen. Verzorgenden kunnen hun actieve, onafhankelijke levensstijl aanhouden, ongeacht leeftijd, kwalen of kwetsuren. Het is nog niet bekend wanneer deze innovatie op de markt komt.

ZAPP is een zelfscore-app die ingezet kan worden als centrale tool in het herstel en de behandeling van cliënten binnen de forensische en de reguliere zorg om cliënten meer regie over hun eigen hersteltraject te geven.

mOSArt staat voor Mobile Obstructive Sleep Apnea Remedy & Test. Deze innovatie bestaat uit een sensor met gekoppelde algoritmische software die bij mensen slaapapneu kan vaststellen.

Zelfmanagement voor mensen met COPD

Het verbeteren en procesmatig inbedden van geïntegreerde COPD-zorg in de eerstelijn door communicatie en gegevensdeling tussen verschillende zorgactoren te realiseren binnen een bestaand ecosysteem. Dit project wordt uitgevoerd met Nexuzhealth en Zorgzaam Leuven.

Minze HomeFlow is een slimme thuisoplossing voor mensen met plasproblemen, die een uroflowmeter en een plasdagboek combineert. De patiënt plaatst een internet geconnecteerde uroflowmeter in zijn eigen toilet. Dit toestel stuurt de plasgegevens naar een online urologenplatform.

Shaken, not Spilled is een effectief en goedkoop hulpmiddel (soort membraan) dat het morsen door mensen met een tremorbeweging tegengaat, doordat het in een glas of beker geplaatst wordt. Het is nog niet bekend wanneer deze innovatie op de markt komt.

ZIN-Check is een mobiel, draagbaar alarmsysteem in de vorm van een ketting. Naast een standaard personenalarm heeft het systeem een vernieuwende functie: welzijnsmeldingen en medicatieherinneringen. 

Icompanion.ms is een app voor MS-patiënten, waarbij verschillende soorten gegevens verzameld worden, zoals de uitslagen van MRI-scans en zelftesten. De neuroloog kan de uitslagen gebruiken om meer gefundeerde klinische beslissingen te nemen.

Eatwell is een evidence based app voor screening, sensibilisering, monitoring & coaching voor ondervoeding van ouderen en chronisch zieken. Maar ook voor hun mantelzorger en zorgverleners. De app kan zowel in een thuissituatie als in een woon- en zorgcentra aangewend worden.