NightWatch

NightWatch waarschuwt bij epilepsieaanvallen in de nacht

NightWatch waarschuwt bij epilepsieaanvallen in de nacht

NightWatch van het Nederlandse bedrijf LivAssured waarschuwt bij een heftige nachtelijke epilepsieaanval. Hierdoor kan snel en adequaat hulp geboden worden. Dat verkleint de kans op medische complicaties. NightWatch is een armband die gedurende de nacht de hartslag en beweging

van de drager meet. Wanneer het systeem een zware epilepsieaanval vermoedt, wordt een waarschuwingssignaal gegeven aan een hulpverlener door middel van een draadloos systeem naar het basissysteem.

Epilepsieaanvallen ’s nachts belastend en stressvol

In Nederland zijn zo’n 120.000 mensen die te maken hebben met epilepsie. België telt ruim 60.000 epilepsiepatiënten. Ongeveer 30% heeft last van aanvallen waartegen medicijnen niet of onvoldoende werken. Zorgverleners van epilepsiepatiënten willen snel ter plaatse zijn in geval van een aanval om medische complicaties te voorkomen. Dat is met name ’s nachts een uitdaging. In de thuisomgeving is deze situatie zeer belastend en stressvol. Binnen zorginstellingen maakt het de zorg voor epilepsiepatiënten kostbaar.

NightWatch monitort
bewegingen en hartslag

LivAssured heeft de NightWatch ontwikkeld als oplossing voor de epilepsiepatiënten en hun hulpverleners. Het detectiesysteem bestaat uit een armband die de patiënt ’s nachts om zijn bovenarm draagt. Het apparaat herkent met een hoge mate van nauwkeurigheid bewegingspatronen en veranderingen in de hartslag. Een slim algoritme beoordeelt of deze signalen kunnen duiden op een epilepsieaanval en stuurt in dat geval een alarm naar de zorgprofessional, ouder of andere hulpverlener.

Het systeem is geoptimaliseerd om verschillende soorten gevaarlijke epileptische aanvallen te detecteren, inclusief tonisch en tonisch-clonische aanvallen.

NightWatch is ontwikkeld in samenwerking met onder andere de instellingen Kempenhaeghe, Sein, UMC Utrecht en het Epilepsiefonds.

Ontwikkeling naar een stabieler product

De Nederlandse proeftuin Slimmer Leven heeft een co-creatiesessie gehouden, waarbij de methode ‘Een dag uit het leven van…’ werd gehanteerd. In België hield proeftuin CareVille een kick-offsessie, waarbij uitdagingen en problemen in het leven met epilepsie samen met gezinnen in beeld zijn gebracht.

LivAssured had zelf al contact met Kempenhaeghe en het Summa college (leden van Slimmer Leven). De Nederlandse proeftuin heeft ondersteuning verleend in het contact en de testen die op deze locaties zijn uitgevoerd. De Belgische proeftuin heeft de koppeling gemaakt met Stichting Sint Gerardus, het Jeeffa Ziekenhuis en UCLL Hogeschool, waar testen uitgezet en uitgevoerd zijn. Studenten van het Summa college en de UCLL Hogeschool in België hebben daarnaast samen met CareVille bijgedragen aan storytelling. Slimmer Leven heeft tot slot een business-sessie gehouden om NightWatch te ondersteunen bij het businessmodel. CareVille hield een afsluitend event.

Het vervolg

Dankzij alle feedback van de testen binnen CrossCare heeft NightWatch een ontwikkeling doorgemaakt van een technisch prototype naar een uitontwikkeld medisch hulpmiddel dat op de markt gelanceerd kon worden. NightWatch heeft hiervoor een

CE-goedkeuring binnen het CrossCare-project ontvangen. In 2018 is de NightWatch op de markt gekomen. Inmiddels is deze in meerdere Europese landen te koop en wordt al door meer dan duizend gezinnen in Nederland en België gebruikt.