Oxypoint

Mobiele zuurstoftherapie verbeteren

Mobiele zuurstoftherapie verbeteren

Oxypoint is een kleine, innovatieve organisatie uit België op het gebied van zuurstoftherapie in ziekenhuizen. Drie jaar geleden is het project O2NOME opgestart met als doel de mobiele zuurstofvoorziening in ziekenhuizen substantieel te verbeteren.

O2NOME is een systeem met een kleine, makkelijk te dragen zuurstoffles met ingebouwde intelligentie. Het biedt daarmee een oplossing voor de hedendaagse en actuele problematiek omtrent mobiele zuurstofvoorziening in ziekenhuizen.

Huidige systemen werken verspilling in de hand

De huidige mobiele zuurstofsystemen zijn niet efficiënt en werken verspilling in de hand. De kostbare zuurstofflessen zijn groot, zwaar en daardoor moeilijk hanteerbaar. Bovendien is lastig na te gaan hoeveel zuurstof nog in de fles aanwezig is. Verpleegkundigen gebruiken daarom liever een nieuwe, volle fles dan een aangebroken exemplaar. Hierdoor worden half-gebruikte flessen naar de leverancier teruggestuurd. Daarnaast zijn zuurstofflessen intern en extern zeer lastig te traceren. Veel exemplaren raken dan ook zoek.

Draagbare zuurstofflessen met ingebouwde intelligentie

Oxypoint heeft met O2NOME een concept ontwikkeld dat een oplossing biedt voor de nadelen van de huidige zuurstofflessen. Het systeem bestaat uit een kleine, makkelijk te dragen zuurstoffles met ingebouwde intelligentie. Daarop kan de verpleging eenvoudig aflezen hoeveel zuurstof nog in de fles aanwezig is. Het systeem bevat bovendien datacommunicatie om deze informatie bij te werken en slimme tussenstations in het ziekenhuis waar de flessenstock overzichtelijk kan worden bijgehouden.

De slimme, hervulbare O2NOME zuurstofflessen zijn eenvoudig hanteerbaar door de verpleging, omdat ze aanzienlijk compacter en lichter zijn ten opzichte van de huidige modellen. Bovendien hebben ze een hogere autonomie op het gebied van zuurstofafgifte, door de integratie van gepatenteerde Oxypoint-technologie. Door in te spelen op actuele trends en mogelijkheden realiseert O2NOME een substantiële optimalisatie van de interne zuurstofflessenlogistiek.

Nauw afstemmen met eindgebruikers heeft O2NOME doen evolueren naar O2MATE

Deelname aan het CrossCare-traject hielp Oxypoint de ontwikkelingen nauw af te stemmen met de eindgebruiker voor ze op de markt werden geïntroduceerd. In nauwe samenwerking met de Belgische en Nederlandse proeftuinen LiCalab en Slimmer Leven is het concept afgetoetst met de belanghebbenden in het ziekenhuis via interactieve co-creatiesessies en gebruikerstesten.

In twee ziekenhuizen in Vlaanderen en Nederland vonden co-creatiesessies plaats waarbij algemene aannames zijn getoetst aan de werkelijkheid. De sessies leidden tevens tot een opsomming van alle eisen waaraan een nieuw, efficiënter zuurstofsysteem moet voldoen.

In andere sessies zijn de gekozen ontwikkelopties gevalideerd. In het bijzonder werd nagegaan of de doelstellingen op het gebied van hanteerbaarheid en communicatie werden benaderd.

Op basis van de interacties heeft Oxypoint een belangrijke koerswijziging doorgevoerd. De intelligentie die is ontwikkeld voor het mobiele systeem wordt eerst verwerkt in de stationaire zuurstofkranen in de patiëntenkamer en vervolgens gekoppeld aan een dataplatform. Dit wordt gerealiseerd voordat verfijnde prototypes worden gemaakt die in een live-omgeving getest kunnen worden. De stationaire zuurstofverstrekking in de ziekenhuiskamer is namelijk de basis van de algemene zuurstoftherapie. Daarom is ervoor gekozen eerst de stationaire zuurstofkranen ‘slim’ te maken met een intelligente zuurstofkop. Deze nieuwe categorie producten heeft de naam O2MATE gekregen, omdat ze automatische patiëntenopvolging mogelijk maken.

Het vervolg

In het project is aan de ene kant de fundering gelegd waarop de mobiele zuurstoftherapie in het ziekenhuis geoptimaliseerd kan worden met nieuwe, innoverende oplossingen. Anderzijds heeft het CrossCare-traject de basis gelegd van wat later O2MATE is geworden: een slimme, geconnecteerde ‘patiënt companion’ voor elke ziekenhuiskamer die de vitale patiënten-parameters automatisch kan opvolgen. O2MATE staat aan de ene kant in verbinding met de patiënt en zijn wearables en sensoren en aan de andere kant met het elektronisch patiëntendossier. Ondertussen heeft Oxypoint dankzij de inzichten die verworven zijn tijdens het CrossCare-traject O2MATE verder kunnen doorontwikkelen en werd het nieuwe toestel in 2020 al CE-gekeurd. Nog in 2021 gaat O2MATE in productie en kan het ingezet worden in ziekenhuizen.

Aan het begin van het project was Oxypoint enkel commercieel actief in Vlaanderen. Dankzij CrossCare is het bedrijf buiten de eigen grenzen gaan kijken. Dit heeft geleid tot testfases in ziekenhuizen in acht landen. Daarnaast is een Europees distributiecontract afgesloten met ‘s werelds grootste leverancier van medische gassen voor ziekenhuizen en is er belangstelling van andere grote leveranciers. Was Oxypoint bij aanvang van het project nog een kleine start-up, inmiddels speelt het bedrijf een belangrijke rol op het gebied van zuurstoftherapie.

Bekijk de volgende innovatie

Snoezle