Welgerust

Een gezamenlijke aanpak van slaapproblemen

Een gezamenlijke aanpak van slaapproblemen

In het Vlaamse project Welgerust werken artsen, apothekers, bedrijven en zorgproeftuin LiCalab samen aan een geïntegreerde aanpak van slaapstoornissen. Welgerust zet in regio de Kempen in op een ‘blended care’-benadering: een combinatie van persoonlijk advies van zorgverleners én technologische hulpmiddelen. Start-up Moonbird ontwikkelde een toestel om in je hand te houden,

dat op basis van je hartslag een aangepast ademhalingsritme aangeeft om rustig te worden. Groepspraktijk Faresa ontwikkelde een onlineplatform met een vragenlijst over slaapproblemen, aangevuld met informatie en educatie op maat. 

Het doel is om de mensen bewust te maken van een goede slaaphygiëne en ondersteuning aan te bieden bij hun zelfzorg.

 

Slaapstoornissen zijn een belangrijk probleem voor onze maatschappij

De economische en maatschappelijke impact van slaapstoornissen wordt vaak onderschat. Volgens de laatste huisartsenrichtlijn kampt een op de drie volwassenen in België met slaapproblemen (Domus Medica, 2018).

Een goede nachtrust is belangrijk voor geestelijk en lichamelijk welzijn en bepaalt hoe we gedurende de dag functioneren. Slaapproblemen hebben niet enkel invloed op humeur en functioneren, maar ook op het lichaam zelf. ’s Nachts herstellen belangrijke processen immers de normale balans in het lichaam.

De diagnose van slaapstoornissen wordt nu meestal gesteld door een huisarts of in een gespecialiseerd slaapcentrum. Er zijn ook systemen op de markt waarbij slaaponderzoek thuis kan plaatsvinden. Hiermee monitoren mensen zelf hun slaappatroon en krijgen ze een beter inzicht in de slaapkwaliteit.

Proefproject voor een betere slaap

Drie huisartsen, een apotheker en twee bedrijven startten het proefproject Welgerust onder begeleiding van de zorgproeftuin LiCalab. Het project loopt van januari 2020 tot februari 2021.

Het project richt zich op twee doelgroepen:

  • Volwassenen tussen 18 en 70 jaar met slaapproblemen die minstens één maand aanwezig zijn.
  • Zorgverleners in de eerste lijn (huisartsen, apothekers en psychologen) die mensen met slaapproblemen behandelen. Zorgverleners hebben behoefte aan ondersteuning bij vroegdetectie, management van slaapstoornissen en betere samenwerking op het terrein.

Co-creatiesessies en live-testen

LiCalab begeleidde verschillende co-creatiesessies en een live-test.

In een eerste sessie gaven deelnemers feedback op het Moonbird-toestel. Een co-creatiesessie over het onlineplatform van Faresa werd omgezet naar een onlinebevraging in verband met corona. Aanvullend vond een live-test plaats. Twee huisartsen en een apotheker selecteerden 28 proefpersonen. Zij testten zowel het Moonbird-toestel als het onlineplatform Faresa gedurende een maand.

Het vervolg

Op basis van deze resultaten zijn aanbevelingen geformuleerd voor verdere ontwikkeling  van de innovatieve hulpmiddelen en voor het implementeren van het geïntegreerd zorgpad.

Daarnaast is een businessplan ontwikkeld aan de hand van het SHINE-model en worden de mogelijkheden onderzocht voor een vervolgtraject.

Bekijk de volgende innovatie

Zivver