Zivver

Zivver voor veilig
delen van informatie

Zivver voor veilig delen van informatie

Zivver is een platform dat bedrijven helpt veilig te communiceren. Het is in 2015 opgericht vanuit de filosofie dat professionals drie belangrijke behoeften hebben: gebruiksvriendelijkheid, controle en veiligheid. Zivver voldoet met zijn product aan deze drie behoeften, die ieder even belangrijk zijn. In vergelijking met bestaande oplossingen is de

basisaanpak van Zivver uniek: de oplossing voorkomt menselijke fouten bij het verzenden van gevoelige gegevens, voorkomt toegang door hackers of derden en stelt gebruikers in staat berichten in te trekken en automatisch fouten te melden. Hierdoor behouden gebruikers de controle voor, tijdens en na het delen van informatie. Zivver noemt dat Triple Safe.

 

Meeste datalekken ontstaan tijdens het delen van informatie

Uit rapportages van de Gegevensbeschermingsautoriteit blijkt dat de meeste datalekken ontstaan tijdens het delen van informatie met anderen. Bij meer dan de helft van de datalekken die de afgelopen jaren zijn gemeld, gaat het om persoonsgegevens die per ongeluk aan een verkeerde ontvanger zijn gestuurd.

Zorginstellingen verwerken veel privacygevoelige gegevens en werknemers maken lange en onregelmatige dagen. Een foutje is dan snel gemaakt en die fouten kunnen kostbaar uitpakken. Zo kosten datalekken in de gezondheidszorg gemiddeld 7,92 miljoen euro.

Veilig en eenvoudig

Het platform van Zivver is ontworpen om veilig en eenvoudig te zijn. Zivver zorgt ervoor dat privacygevoelige informatie en bestanden veilig gedeeld kunnen worden via e-mail, video, bronsystemen en chat.

Hoe werkt dat precies? Zivver geeft een melding of waarschuwing voordat een e-mail met gevoelige informatie wordt verstuurd. Daarnaast kijkt het programma naar ‘opvallende ontvangers’ die nog niet eerder dit type gevoelige informatie ontvingen. Door de waarschuwing meteen in beeld te brengen draagt Zivver bij aan bewustwording van informatiebeveiliging binnen de organisaties. De gebruiker houdt altijd regie door de mogelijkheid om verzonden e-mailberichten op elk moment terug te trekken.

Alleen de verzender en de beoogde ontvanger(s) krijgen toegang tot het bericht. Automatisch TLS-beveiligde verbindingen, zero-knowledge encryptie en extra authenticatie houden hackers en onbevoegden buiten de deur.

Een tweede-factor authenticatie (2FA) is standaard op elk Zivver-account en optioneel bij het versturen van een bericht. De ontvanger ontvangt dan een code per sms om het veilige bericht te openen.

De gebruiker werkt veilig vanuit de voor hem bekende omgeving, bijvoorbeeld Outlook, Gmail, Salesforce en andere bron- of zaaksystemen. Vanuit daar kunnen bestanden tot 5.000 GB verzonden worden. Men is dus niet meer afhankelijk van gratis en vaak onveilige file-transferdiensten zoals WeTransfer.

Belgische ecosysteem in
de zorg leren kennen

In het CrossCare-project wilde Zivver haar dienstverlening aanbieden in de grensregio en daarbuiten. De taak van CrossCare was om dit traject te versnellen. Zivver had al ervaring op de Nederlandse markt, maar wilde ook het Belgische ecosysteem in de zorg leren kennen.

De Nederlandse proeftuin Slimmer Leven heeft een co-creatiesessie gehouden om gebruikspatronen, gedrag en gewoonten van zorgprofessionals in kaart te brengen. Deze sessie vond plaats bij thuiszorgorganisatie ZuidZorg in Zuid-Oost-Brabant, evenals de pilot.

In België zijn door proeftuin LiCalab twee pilots gehouden: bij het psychiatrisch ziekenhuis OPZ in Geel en bij thuisverpleging Zorgplus. Beide testcases zijn op dezelfde manier doorlopen:

co-creatie en live-test met pre- en post-groepsgesprekken. Bij het OPZ lag de focus op het veilig mailen, bij de Zorgplusgroep is de Zivver-app getest.

Op basis van de feedback uit de co-creatiesessies en testen heeft Zivver haar dienstverlening kunnen ontwikkelen. Belangrijkste leerpunt bij beide live-tests is de goede technische inbedding van het Zivver-platform. De technische installatie en ondersteuning mogen niet onderschat worden en moeten goed begeleid worden.

Vooral de Zivver-app is verder doorontwikkeld op basis van de feedback van de thuisverpleegkundigen. Zo kunnen nu verschillende chatgroepen ingesteld worden.

Het vervolg

Zivver is hard op weg om marktleider te worden op het gebied van digitale communicatiebeveiliging in Europa. Meer dan 3500 organisaties maken momenteel gebruik van Zivver, waaronder 40 procent van de Nederlandse ziekenhuizen, alle onderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid, tientallen gemeenten en grote verzekeraars. Inmiddels zijn meer dan 3 miljoen berichten verstuurd via het systeem. Zivver heeft klanten in Nederland, België, Duitsland, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk. Dat laatste land is belangrijk omdat het als springplank kan dienen naar de Verenigde Staten.

Desalniettemin groeit Zivver ook zeer hard in België. In 2021 het platform dat veel zorgorganisaties in België het voorbeeld van gerenommeerde ziekenhuizen zoals UZA en UZ Gent volgen. In Nederland is onlangs de NTA 7516-norm aangenomen, die organisaties die medische gegevens verwerken verplicht om met een leverancier zoals Zivver te werken om privacy van gevoelige data te garanderen. Verwacht wordt dat deze norm ook zal gelden in België en andere Europese landen.

Bekijk de volgende innovatie

Bedal