Onze
partners

Een zorgproeftuin of living lab maakt het mogelijk om een zorginnovatie te creëren en te toetsen samen met eindgebruikers. Deze setting zorgt dus voor aansluiting van nieuwe of verbeterde zorgconcepten, zorgdiensten, zorgprocessen en zorgproducten bij de behoeften van de zorgconsument en zorgprofessional. Op deze manier is de kans groter dat een zorginnovatie geïmplementeerd wordt in de maatschappij en succesvol op de markt komt. De feedback van de eindgebruiker wordt namelijk gebruikt voor de bijsturing en (door)ontwikkeling van het product.

Zes zorgproeftuinen namen deel aan het project CrossCare. Daarnaast zijn twee expertisecentra (de kennispartners) betrokken in het project. Deze centra ondersteunen de bedrijven inhoudelijk met hun innovatieprojecten en helpen de proeftuinen bij het verbeteren van de dienstverlening.

CrossCare
is een initiatief van

CrossCare mede mogelijk
gemaakt door

Meer informatie

Ga voor meer informatie over CrossCare, de intiatiefnemers, partners en programma naar de website van Coörperatie Slimmer Leven.