Vijf waves

In het CrossCare-programma vonden vijf waves plaats. In de eerste vier waves konden Vlaamse en Nederlandse ondernemers met een zorginnovatie zich aanmelden en heeft een jury bepaald welke goede innovaties door mochten. Vervolgens werden zij door zowel een Nederlandse als een Vlaamse proeftuin ondersteund. Deze proeftuinen hebben veelal contact gelegd met zorgorganisaties in de regio voor wie de innovatie mogelijk relevant kon zijn. Met professionals en/of cliënten/patiënten zijn vervolgens co-creatiesessies en live-testen uitgevoerd. In sommige gevallen hebben ook business-modelsessies plaatsgevonden met onder andere zorgverzekeraars, gemeenten en zorginkopers.

In wave 5+ is de volgorde omgedraaid en hebben de proeftuinen gekeken welke zorguitdagingen er spelen in de zes specifieke regio’s binnen de Grensregio Vlaanderen- Nederland. Per uitdaging is vervolgens aan bedrijven om een oplossing gevraagd. Dit heeft tot partnerschappen geleid tussen zorginstelling(en) en bedrijven. Gezamenlijk zijn zij een geïntegreerd businessmodel gaan uitwerken dat zowel sociale als economische impact nastreeft. Hiervoor is gebruik gemaakt van de zogeheten SHINE-methodiek. De innovatie is binnen deze partnerschappen doorontwikkeld en uitgetest.

SHINE staat voor ‘Shared value creation in the Healthcare economy through INtegrated business modEls'. Binnen de zorgeconomie kunnen zo nieuwe bedrijfsmodellen gecreëerd worden met publieke instellingen en bedrijven. Daarnaast kan spin-off gerealiseerd worden bij de zorgactoren en een langdurige samenwerking opgezet worden tussen verschillende partijen, gebaseerd op slimme specialisatie-strategieën. Zo ontstaan win-winsituaties voor alle actoren in het ecosysteem zorgeconomie.