Digital Surgical Loupe

Baanbrekende loep voor de operatiekamer

Baanbrekende loep voor de operatiekamer

Het jonge bedrijf i-Med Technology uit Maastricht heeft een nieuwe digitale loep voor in de operatiekamer ontwikkeld. Een op maat gemaakte bril met traploze zoom en hoofdlamp behoort tegenwoordig tot de standaarduitrusting van bijna elke chirurg. De Digital Surgical Loupe van i-Med heeft 3D

Full-HD beeldkwaliteit, met een krachtige led-lamp en de mogelijkheid om preoperatieve informatie in beeld te brengen. Bovendien maakt de Digital Surgical Loupe 3D-opnames van het complete beeld dat de chirurg door de microscoop ziet en kan het OK-team dit live meekijken.   

Bestaande hulpmiddelen schieten tekort

Chirurgen maken tijdens operaties gebruik van microscopen, displays en loepbrillen. De bestaande hulpmiddelen hebben tekortkomingen op het gebied van accuratesse, efficiency, kwaliteit en op ergonomisch gebied. De beperkingen betreffen vooral de oog-handcoördinatie en de diepteperceptie. De mens bouwt een ruimtelijk beeld op door een combinatie van hoofd- en oogbewegingen. Bij twijfel over diepte-inschatting geeft een minieme hoofdbeweging via de ogen meteen uitsluitsel. Het kost veel meer moeite om een operatiemicroscoop in vaste opstelling dezelfde soort bewegingen te laten uitvoeren. Dat komt vooral omdat de stand van zo’n extern apparaat niet wordt ‘meegevoeld’ in het lichaam van de chirurg.

Bij een op het hoofd gedragen microscoop komt informatie wél direct binnen via de natuurlijke kanalen van proprioceptie en evenwichtszintuigen. Hierdoor voelen de oog-handcoördinatie en de diepteperceptie veel natuurlijker aan. Aandachtspunt is om de vertragingstijd van de beeldketen zeer kort te houden om te voorkomen dat het evenwichtsorgaan van streek raakt. Oudere generaties van op het hoofd gedragen 3D-displays gaven symptomen van ‘zeeziekte’ door een te grote vertragingstijd. 

Goede oog-handcoördinatie, diepteperceptie en patiëntinformatie in beeld

Voor de tekortkomingen van de huidige modellen heeft i-Med Technology een oplossing bedacht. Het betreft een op het hoofd te dragen stereoscopische digitale microscoop die een goede oog-handcoördinatie en diepteperceptie realiseert. Hiervoor is zeer veel unieke 3D-software ontwikkeld.

Chirurgen uit het academisch ziekenhuis Maastricht UMC+ gaven aan dat ze naast de visueel vergrote gebieden met de stereoscopische microscoop ook graag relevante patiënt-specifieke informatie willen zien.

Voor een chirurg is het belangrijk om tijdens de operatie de patiënt-specifieke anatomie te kunnen bekijken. Dit zijn preoperatieve data (bijvoorbeeld CT/MRI- en Ultrasound-scans) die dusdanig gepresenteerd zouden moeten worden dat de chirurg de anatomie van de patiënt snel kan overzien. De Digital Surgical Loupe maakt dat mogelijk.

Daarnaast heeft de loep aanvullende functies, zoals 3D-opnames voor educatieve en evaluatie en streaming van het beeld naar de monitor in de operatiekamer voor beter OK-teamwork.

Live-test en inspiratiesessie voorbereid

Vanuit de proeftuinen EIZT (Nederland) en Happy Aging (België) zijn een live-test en een inspiratiesessie voorbereid om potentiële eindgebruikers te informeren over de innovatie en om hun feedback te verzamelen. Deze zijn beide vanwege corona nog niet gestart. Daarnaast is informatie voor de businesscase verzameld en gebundeld, Ook is pr en communicatie rondom de Digital Surgical Loupe gecreëerd en verspreid. De innovatie is onder de aandacht gebracht van onder andere de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen UHasselt, CHIMES (Chirurgie voor medische studenten), chirurgen van de Belgisch Limburgse ziekenhuizen Jessa en ZOL en alle proeftuinpartners van Happy Aging./In4Care en van ziekenhuizen in Nederlands Limburg en Brabant.  

In dit project is samengewerkt met zorgverleners van verschillende zorginstellingen. Denk hierbij aan chirurgen van verschillende ziekenhuizen in Limburg. Zij zijn de eindgebruikers van deze innovatie. Bovendien is samengewerkt met onderzoekers/medewerkers van andere kennisinstellingen. Met de universiteit Maastricht is bijvoorbeeld verkend hoe de Digital Surgical Loupe ingezet zou kunnen worden in het onderwijs.

Daarnaast werkt iMed Technology met verschillende bedrijven samen aan de ontwikkeling van hun product, zoals het bedrijf Azilpix in Best voor software en Neways Electronics uit Son en Leeuwarden voor de productie.

Het vervolg

De Digital Surgical Loupe wordt in 2021 in Nederland breed bij universitaire en opleidingsziekenhuizen geïntroduceerd. Op deze manier worden tevens de Belgische en Duitse markt benaderd. In 2022 wordt de rest van de Europese markt ontgonnen om in 2023 op de Amerikaanse en Aziatische markt te starten. Daarbij wordt veel samengewerkt met lokale distributeurs en tussenpersonen om goed in te kunnen spelen op de regionale markteigenschappen. Momenteel wordt een nieuwe investeringsinjectie afgerond om de groei te realiseren.