Ergotrics

Patiënten positioneren en verplaatsen met perslucht

Patiënten positioneren en verplaatsen met perslucht

Ergotrics is een Med-Tech bedrijf uit België, gespecialiseerd in het positioneren en verplaatsen van patiënten door middel van perslucht. Het bedrijf heeft een systeem ontwikkeld om patiënten onder narcose van buik- naar rugligging te draaien en hen vervolgens in de juiste positie te brengen voor een operatie. Het doel van dit systeem is om patiënten optimaal te

positioneren voor een vlotte operatie zonder fysieke inspanning van verpleegkundigen. Hiervoor maakt men gebruik van opblaasbare modules en perslucht. Naast het gebruik van dit systeem op de operatiekamer wil Ergotrics zijn assortiment uitbreiden met een product dat verpleegkundigen kan ondersteunen in de ziekenhuiskamer en in de thuiszorg.

Draaien van patiënten is lastig en zwaar

Voor veel operaties is het noodzakelijk om patiënten onder narcose van rug- naar buikligging te draaien (proning). Deze handeling is technisch lastig en vereist zware lichamelijke arbeid van meerdere zorgverleners in de operatiezaal; zowel wanneer men de patiënt kantelt als wanneer de patiënt in buikligging wordt gepositioneerd.

Het gebruik van het Ergotrics-systeem verbetert de ergonomie van het ziekenhuispersoneel. Er is geen tot minimale krachtsinspanning nodig om patiënten te positioneren in buikligging. Dat geldt zelfs voor patiënten van meer dan 100 kg.

Optimale
positionering

De opblaasbare positioneringskussens van Ergotrics zijn ontworpen als een spiegeling van het menselijk skelet en variëren in grootte. Daardoor ondersteunt de Inflatable Prone Support (IPS) de ribbenkast en het bekken, terwijl het zachte weefsel en de buik vrij kunnen hangen. Dit vermindert risico op doorligwonden, vermindert de intra-abdominale

druk en voorkomt veneuze verstopping. De modules zijn volledig röntgen-doorlaatbaar, wat operaties met röntgenstralen vergemakkelijkt. De modules van Ergotrics zijn ontworpen voor eenmalig gebruik. Dat zorgt voor een betere hygiëne en vermijdt de overdracht van infecties tussen patiënten.

Live-testen in drie
verschillende ziekenhuizen

Via de proeftuinen InnovAge in België en Simmer Leven in Nederland zijn live-testen uitgevoerd in drie verschillende ziekenhuizen: Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, Universitair Ziekenhuis Leuven en het Leids Universitair Medisch Centrum. Deze live-testen waren noodzakelijk om CE-certificaten te verkrijgen voor het lanceren van de producten.

Tijdens de live-testen in de ziekenhuizen zijn de aanwezige zorgverleners in de operatiekamers ondervraagd, namelijk de chirurgen, anesthesist, verpleegkundigen en assistenten. Zij zijn gevraagd naar de doeltreffendheid, snelheid, stabiliteit, gebruiksgemak en hygiëne van het product. Daarnaast werd in UZ Leuven ook IDEWE betrokken in het kader van ‘ergonomisch werken in de zorg’.

Het onderzoek loopt nog verder in tien verschillende ziekenhuizen in zes verschillende landen. Tussentijdse resultaten zijn veelbelovend: 89% van de gebruikers zou de Inflatable Prone Support (IPS) en Inflatable Board (IBO) aan de collega's aanbevelen.

Gebruikers beoordelen het systeem als eenvoudig, ergonomischer en hygiënischer dan de methoden en materialen die zij momenteel gebruiken. 90% van het personeel moet nu patiënten volledig manueel positioneren en 83% geeft aan dat minimale manuele kracht nodig is bij het gebruik van de Ergotrics-oplossing. Bovendien was de positie van de patiënt altijd correct en stabiel. In 93% van de gevallen was de buik- en supraclaviculairzone goed vrij.

Naast de live-testen op de operatiekamers werden ook brainstormsessies en co-creaties gehouden om nieuwe toepassingen voor gelijkaardige modules te bedenken voor de ziekenhuiskamer en de thuiszorg. In de co-creatie in Leuven werden de hoofdverpleegkundigen van de diensten neurologie, neurochirurgie en stroke betrokken, samen met een ergocoach en een preventieadviseur ergonomie. Voor de co-creaties in Nederland werd gekozen voor studenten verpleegkunde.

Het vervolg

De eerste live-testen binnen CrossCare boden Ergotrics ervaringen en resultaten die het bedrijf hielpen bij verdere lancering. Gebaseerd op dezelfde know-how van ergonomie en hygiëne in combinatie met perslucht als krachtbron, heeft Ergotrics ook een oplossing uitgewerkt voor het beademen van patiënten in buikligging op de dienst intensieve zorgen. Gezien de recente corona-uitbraak komt deze ontwikkeling net op tijd voor veel patiënten en verpleegkundigen.

Ergotrics is nu actief met zijn oplossing voor de operatiekamer en de intensive care-units in acht verschillende Europese landen. Nu het bedrijf internationaal doorbreekt met een groter productportfolio en unieke oplossingen voor patiënten boven de 120 kg heeft Ergotrics succesvol een nieuwe financieringsronde afgesloten van 1 miljoen euro. Daarmee wil het bedrijf in Europa de ontwikkeling van nieuwe innovaties en de automatisering van de productie realiseren.