Free2Walk

Bewegingsvrijheid voor mensen met beginnende dementie

Bewegingsvrijheid voor mensen met beginnende dementie

Het Free2Walk-project wil (jonge) vitale mensen met beginnende dementie zo lang mogelijk maximale flexibele bewegingsvrijheid bieden. Op een manier dat mensen met beginnende dementie hun dagen betekenisvol kunnen invullen

met behoud van zoveel mogelijk veiligheid, zelfstandigheid, eigen regie en minimale onrust en belasting voor mantelzorgers en/of professionele zorgverleners. De oplossing is Kompy, een kompaan op zakformaat.​​​​

Jong dementerenden hebben specifieke problemen

Dementie is een ziekte die bij de meeste mensen pas op latere leeftijd ontstaat. Toch zijn er in Nederland naar schatting ook zo’n 24.000 jonge mensen met dementie. Zij krijgen deze diagnose voor hun 65e levensjaar.

Veel oplossingen, toepassingen, diensten en ondersteuning zijn specifiek gericht op ouderen met dementie. Jonge mensen met dementie hebben eigen specifieke kenmerken en uitdagingen, zoals:

  • Nog thuis wonen
  • Nog werken
  • Moeite hebben de term en diagnose dementie te accepteren
  • Vaak nog meerdere mantelzorgers in hun woonomgeving hebben
  • Mantelzorgers hebben die nog studeren of werken, waardoor overbelasting dreigt
  • Zorgverleners die pas relatief laat in beeld komen
  • Het gewend zijn aan moderne communicatiemiddelen en/of technologie

Jong dementerenden zijn vaak fysiek gezien nog actieve en vitale personen die nog graag activiteiten buitenshuis ontplooien en er graag op uit gaan. Zij wonen ondanks hun toenemende cognitieve problemen en vergeetachtigheid nog thuis, hetgeen een beroep doet op de mantelzorgers om hen heen. Mantelzorgers maken zich vaak zorgen wanneer de persoon met dementie alleen op pad wil gaan. Zij zijn bezorgd over hun veiligheid onderweg en of zij de weg nog wel terug kunnen vinden. Het komt geregeld voor dat men, al dan niet gezamenlijk, besluit om niet langer zelfstandig of alleen op pad te gaan.

Een engeltje
op de schouder

Voor mensen met beginnende dementie is het belangrijk dat ze zo lang mogelijk ‘een engeltje op de schouder’ krijgen dat op de juiste momenten ondersteunt en ingrijpt waar nodig. Functioneel betekent dit een koppeling tussen een agenda-functionaliteit, locatiebepaling en bewaking als technologische oplossing. De agenda geeft houvast aan de taken of activiteiten voor bepaalde momenten. Rondom deze taken worden virtuele ‘veilige’ beweegzones per dag en per tijdsblok ingericht en gewijzigd, afhankelijk van de agenda. Daarmee krijgt de mantelzorger en/of professional meer rust, comfort en minder stress. De cliënt ervaart zelf een grotere zelfstandigheid, meer mobiliteit en meer vertrouwen. Hij of zij kan op deze manier langer zelfstandig functioneren.

De oplossing die deze bewegingsvrijheid mogelijk maakt heet Kompy en is ontwikkeld door Ivengi/SafetyTracer. Kompy is een kompaan op zakformaat die de dementerende altijd bij zich draagt. Kompy geeft de mogelijkheid om persoonlijke wandelzones op maat in te stellen. Deze zones kunnen gekoppeld worden aan de dag van de week, met meerdere tijdsblokken per dag. Binnen de wandelzone is de beginnend dementerende volledig vrij en veilig. Bij het verlaten van de wandelzone worden de naasten meteen gewaarschuwd. Een gerust gevoel.

Problemen en wensen geïnventariseerd

Vanuit de proeftuinen EIZT (Nederland) en Happy Aging (België) van CrossCare is op verschillende manieren ondersteuning verleend aan het Free2Walk-project. Partijen zijn bij elkaar gebracht om vragen te beantwoorden, probleemdefinitie uit te voeren en het project vorm te geven.

In een kennissessie met mensen die kennis van of ervaring met beginnend dementerenden hebben zijn de problemen en de wensen besproken en is een eerste inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden van innovatie voor deze doelgroep. Tijdens het project zijn meerdere afstudeerders betrokken die met stakeholders, mantelzorgers en potentiële eindgebruikers hebben gesproken. 

De bedrijven Ivengi en SafetyTracer en de zorgorganisaties Envida en Zuyderland waren de kernpartners. Meerdere zorgprofessionals hebben input gegeven, zoals casemanagers dementie, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, professionals van welzijnsorganisaties, (wijk)verpleegkundigen, mensen werkzaam op de dagbesteding van mensen met dementie en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen. Mantelzorgers en potentiële eindgebruikers zijn betrokken in verschillende sessies. Datzelfde geldt voor kennisinstellingen als het Alzheimer Centrum Limburg en Hulp bij Dementie.

Het vervolg

Kompy is klaar om in de markt gezet te worden en wordt nu al aangeboden. Bovendien zijn er verkenningen om de innovatie ook in het buitenland aan te bieden. Met de ontwikkelde add-on Safe2Walk wordt een grote doelgroep bereikt en is het gelukt de aandacht te trekken van Vilans en het ministerie van VWS voor wat daar ‘externe GPS-leefcirkels’ worden genoemd.

Safe2Walk is een toepassing geworden op de bestaande alarmeringsfunctionaliteit van SafetyTracer. De kosten bedragen 5 euro per maand. Volgens zorginstellingen en gebruikers is dat een acceptabele prijs. Inmiddels is de toepassing verwerkt in de nieuw ontwikkelde website van SafetyTracer, aangepast aan de productnaam Kompy, een kompaan op zakformaat.

Bekijk de volgende innovatie

IPitup