IPitup

De beweegbank en iedereen beweegt

De beweegbank en iedereen beweegt

De Belgisch non-profitorganisatie IPitup heeft de ‘beweegbank’ ontwikkeld. Deze zitbank bevat ook tal van beweegfuncties. De combinatie van kracht- en

stabilisatieoefeningen die mogelijk zijn zorgen voor een sterker en beter uitgebalanceerd lichaam. Dat is onder meer voor ouderen cruciaal bij het voorkomen van vallen.

 

Een bank om op te zitten en te bewegen

IPitup is in 2017 ontstaan in het kader van de zoektocht van de stad Leuven naar ideeën om mensen aan het bewegen te krijgen. De bedenkers ontwikkelden een zitbank die tegelijk een alles-in-één-oefentoestel is. De beweegbank nodigt niet alleen uit om op plaats te nemen, maar biedt ook een unieke waaier aan beweegmogelijkheden. Op die manier vormt het toestel zowel een rustplaats als een beweeg- en beleefplekje.

De beweegbank maakt deel uit van een beweegpakket, dat verder bestaat uit een bijbehorende beweegapp en een coaching- en opleidingsprogramma. Die maken het mogelijk de beweegrichtlijnen van de World Health Organization (WHO) eenvoudig in het dagelijks leven toe te passen. Hoewel iedereen overtuigd is dat meer bewegen een positief effect heeft op de gezondheid en kwaliteit van leven, blijkt het onder meer moeilijk om ook ouderen hiervoor te motiveren.

Aangepast beweegpakket
voor senioren

Het CrossCare-traject richtte zich dan ook op het ontwikkelen, testen en implementeren van een aangepast beweegpakket voor minder mobiele senioren, in de context van preventie in de ouderenzorg. Onderzocht is of IPitup daarin echt een verschil kan maken en ook ouderen aan het bewegen krijgt die dat nu nog niet of onvoldoende doen.

Cruciaal daarbij is dat zowel de beweegbank als het bijbehorend beweegprogramma aansluit bij de behoeften van ouderen.

Het onderzoek maakt duidelijk dat die behoeften sterk uiteenlopen op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid, comfort, begrijpbaarheid en begeleiding. Daarom werden zowel de vormgeving en het materiaal van de beweegbank als het sporttechnisch beweegprogramma onder de loep genomen in een ruime exploitatiecontext. De zorgverleners en de aankopers moeten immers ook overtuigd worden van de meerwaarde van het IPitup-beweegproject.

Gefaseerd
praktijkonderzoek

Samen met twee Vlaamse en twee Nederlandse zorgproeftuinen is ingezoomd op de leefwereld van ouderen en de zorgprocessen. In eerste fase namen de proeftuinen uit Leuven (InnovAge), Turnhout (LiCalab), Eindhoven (Slimmer Leven) en Roosendaal (Care Innovation Center) een enquête af bij meer dan 200 ouderen. Zij werden ondervraagd om inzichten te verwerven over hun huidig beweegpatroon en persoonlijke beweegdrijfveren en eventuele beperkingen. Hun mening over het initiële IPitup-beweegpakket werd ook in kaart gebracht.

In een tweede fase konden de eindgebruikers, de zorgverleners en de potentiële aankopers/exploitanten de IPitup-beweegbank ook daadwerkelijk uitproberen en direct feedback geven.

Op meerdere locaties werden live-tests en co-creatiesessies gehouden. Door het coronavirus konden enkele demo’s met de beweegbank niet plaatsvinden. Sommige proeftuinactiviteiten zijn dus noodgedwongen geannuleerd en op een andere manier ingevuld.

Niettemin kan IPitup nu de markt op met een aanbod voor ouderen waarvan ze vooraf al weet dat het succesvol zal zijn. IPitup paste de beweegbank en de bijbehorende dienstverlening zo aan dat zowel de zelfstandig wonende oudere als de meer zorgbehoevende senior er mee aan de slag kan. Bovendien kunnen ze dat tezamen met hun (klein)kinderen, begeleiders en de omwonenden doen.

Het vervolg

Mede dankzij het CrossCare-onderzoek heeft IPitup haar netwerk binnen de ouderenzorg fors uitgebreid, ook in Nederland. Omdat blijkt dat de ouderenzorg in beide landen beduidende verschillen vertoont, besliste IPitup om op zoek te gaan naar een geschikte partij voor de verdeling van zijn producten en diensten. De Belgische start-up selecteerde daarvoor de firma Nijha, dat reeds 100 jaar ‘ruimte maakt voor bewegen’ als leverancier van sport- en beweegideeën.

Door in te spelen op de behoeften van ouderen en rekening te houden met hun individuele beperkingen, willen IPitup en Nijha ook ouderen de kans geven om van bewegen terug een vanzelfsprekend deel van het dagelijks leven te maken. Zo kan de ontwikkeling van chronische ziekten preventief een halt toegeroepen worden en kan het risico op vallen drastisch verlaagd worden.

Naast de beweegbank en de beweegbank ‘senior’ bestaat ook een mobiele variant van het toestel. Intussen zijn er tevens een ‘eco’, ‘medium’ en ‘small’ versie van de beweegbank. De banken kunnen rechtstreeks op de harde ondergrond verankerd worden, op betonplaten en op stalen platen. Je kan ze kopen, huren of leasen.