Colli-Pee

Gebruiksvriendelijk en hygiënisch urinestalen afnemen

Gebruiksvriendelijk en hygiënisch urinestalen afnemen

Colli-Pee van Novosanis (België) is een apparaat dat de eerste 10 à 20 ml urine opvangt op een gebruiksvriendelijke en hygiënische manier. Het opvangen van de urine kan zowel staand als zittend, door zowel mannen als vrouwen. In tegenstelling tot een urinepotje,

dat vaak ongemakkelijk en onhygiënisch in het gebruik is, zorgt Colli-Pee voor een gestandaardiseerde manier van urinestaalafname. Na het vullen van de aangehechte collectietube gaat de resterende urinestroom zonder extra handeling het toilet in via de plastuit.

Ziektes opsporen via urine

Urine biedt veel mogelijkheden in het opsporen van aandoeningen, zoals infectieziekten en kankeropsporing. Zo heeft urine zijn unieke waarde al meerdere malen bewezen bij de opspring van verschillende SOA’s, zoals chlamydia en gonorroe, maar ook bij de detectie van het Humaan Papillomavirus (HPV) dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Urine bevat ook zeer specifieke biomerkers, gerelateerd aan onder andere prostaat-, blaas, borst- en longkanker. Het biedt een niet-invasief alternatief voor invasieve staalafnames, zoals bloedafnames en weefselbiopsieën.

In het comfort
van de thuisomgeving

Colli-Pee is beschikbaar in verschillende volumevarianten, van 10 tot 45 ml. De collectietubes kunnen voor alle varianten worden voorgevuld met een niet-toxische stabilisatiebuffer die de bewaring en transport van de urinestalen op kamertemperatuur mogelijk maakt. Deze stabilisatiebuffers bieden zo de unieke mogelijkheid tot een thuisafname van de urinestaal.

In tijden van een (covid-)pandemie, waarbij een bezoek aan de arts of ziekenhuis moet worden uitgesteld of zelfs helemaal niet kan doorgaan, kan Colli-Pee helpen een onnodig verhoogde incidentie van niet-pandemie-gerelateerde aandoeningen te reduceren.

Daarnaast biedt een staalafname in alle privacy, anonimiteit en comfort van een vertrouwde thuisomgeving een bijkomend voordeel bij het testen op SOA’s.

Waardevolle input voor het ontwikkelingsproces

In het kader van het ‘Pee-Post’-project werkte Novosanis samen met de proeftuinen Happy Aging en EIZT om een nieuwe generatie van Colli-Pee te ontwikkelen, geschikt voor thuisafname van urinestalen.

Tijdens co-creatie- en testsessies werd vanuit verschillende invalshoeken zeer waardevolle input verzameld voor het ontwikkelingsproces. Tijdens de sessies werden onder andere de volgende aspecten belicht:

  • De gebruiksvriendelijkheid van Colli-Pee (gebruikshandleiding, materiaalkeuze, dimensionering en design)
  • De compatibiliteit met briefpostverzending (verpakkingsmaterialen en samenstelling van de staalafnamekits, regelgeving van de lokale postbestelling in België en Frankrijk en de frankeringsopties)
  • De betrokkenheid van en opvolging door de zorgmedewerker of arts en van andere (para)medische diensten, zoals de klinische laboratoria en ziektekostenverzekering.

Tijdens de testsessies gaf een overgrote meerderheid (meer dan 90%) van de deelnemers aan Colli-Pee zeer gebruiksvriendelijk te vinden en het systeem de voorkeur te geven boven andere (urine)staalafnamesystemen.

De samenwerking met Happy Aging en EIZT heeft geleid tot de ontwikkeling en de marktintroductie in 2020 van een CE-IVD gekeurde kleinere volumevariant van 10 ml, naast de reeds bestaande en CE-gekeurde 20 ml-variant. Deze kleinere Colli-Pee is volledig compatibel met verzending via briefpost en met een groot aantal geautomatiseerde laboratoriumsystemen. Die kunnen hierdoor een hoge doorvoer van urinestalen verwerken in één analyserun. Dit alles met een uiterst gunstig effect op de betrouwbaarheid van het testresultaat, de totale kosten van de test en de doorlooptijd van de analyse.

Om alle invalshoeken maximaal mee te nemen in de ontwikkeling van deze nieuwe generatie van Colli-Pee voor thuisstaalafname, werden naast de effectieve eindgebruikers ook apothekers, gespecialiseerde zorgmedewerkers en artsen, medewerkers van (klinische) laboratoria, medewerkers van zorgverzekering en medewerkers van BPost en PostNL bevraagd tijdens de verschillende sessies.

Het vervolg

De kleine volumevariant van 10 ml van Colli-Pee is inmiddels op de markt gebracht in Europa, de Verenigde Staten en tal van andere landen zoals Brazilië en Mexico. Een verdere registratieprocedure is inzet om het product in zijn IVD-gekeurde vorm te kunnen uitbrengen in onder andere Japan, Korea, India en China.

Tevens wordt gewerkt aan een volledige urinestaalafnamekit die gebruik maakt van de lokale postbestelling. Daarbij wordt gekeken naar anonimiteit en discretie van het verstuurde pakket, alsook naar een robuuste verpakking die compatibel en conform is met de nationale en Europese regelgeving. Deze kit komt later dit jaar op de markt in vele van de eerdergenoemde landen.